Propagandne tehnike: ZATRPAVANJE NE-ISTINOM

Foto: Vladimir Tatarević

Pošto propaganda počiva na izmišljenoj slici sveta, pojedine činjenice i važni podaci su u njoj zabranjeni. Ukoliko postoji mogućnost da se ipak pojave u javnom prostoru, potrebno je takve činjneice bukvalno zatrpati nekim drugim materijalom. Ovde sam taj materijal nazvao ne-istinom. Ne-istine su ponekad naprosto neistine, a ponekad gomila tvrdnji koje su neproverive i predstavljaju skup insinuacija ili proizvoljnih tvrdnji. Oblik ovih ne-istina može biti svakojak, ali se po pravilu radi o nečemu što se ne može etablirati kao istinita rečenica – može da se nešto tvrdi o namerama, unutrašnjim stanjima, odnosima koji se ne mogu proveriti, mogu se izricati poređenja ili generalizacije koje su neproverive. Sve može, osim – normalnih istinitosnih rečenica o kojima je moguće voditi normalnu raspravu.

Konferencija za novinare održava se 15.11.2019. u novom parku u Beogradu na vodi, drži je Vučić u prisustvu Gorana Vesića, Siniše Malog i Irene Vujović (koji nisu ništa govorili). Cela konferencija može se posmatrati kao zatrpavanje činjenice da je B. Stefanović, otac ministra policije, bio u poseti Krušiku kao predstavnik firme GIM, zajedno sa njenim nominalnim vlasnikom i još jednom osobom. Zbog ove činjenice može se svakako reći da je B. Stefanović povezan sa ovom firmom (inače je povezan i na druge načine).

Konferencija, čiji snimak na YT kanalu Tanjuga traje 47.27 minuta, može se podeliti na tri dela: Prvi – koji traje do prvog pitanja novinarke Insajdera Irene Stević u 25.30 minutu, a koje je nastupilo posle Vučićevog skoro 20-minutnog monologa na razne teme, a prevashodno o Krušiku; Drugi – koji je posledica njenog pitanja o vezi B. Stefanovića i GIM-a, na osnovu dokumenata, i Treći – u kome Vučić odgovara na dodatna pitanja Miodraga Sovilja. „Odgovara“, doduše, nije sasvim primeren opis, pošto se Vučić sve vreme trudi da ne odgovori na tvrdnju da je B. Stefanović dokumentovano povezan sa GIM.

U Prvom delu KZN, Vučić navodi razne razloge zašto „oni“ (druga strana – opozicija i „njeni“ mediji) „nemaju ništa“ u vezi afere Krušik. Ironičan je da je on taj koji je najviše optužio B. Stefanovića, pošto je u uverenju da „oni“ „ne mogu toliko da lažu“, pogrešno shvatio Nebojšu Stefanovića i rekao da je njegov otac zaposlen u firmi GIM, dok se sada ispostavilo da nije i da je ceo slučaj „potpuno izmišljen“. Vučić poentira „Za šta ga onda oni optužuju?“ i zaključuje kako „oni“ „LAŽU PO CEO DAN“ – u stvari potvrđuje tvrdnju Nebojše Stefanovića da njegov otac „ni na koji način nije povezan sa GIM-om“. Njegova interpretacija optužbi je „kriv je što se pojavljuje na sajmovima“, „ništa nisu izneli, ni o čemu“.

Prirodna reakcija prisutnih nezavisnih novinara sa N1 i iz redakcije Insajder jeste da ove tvrdnje opovrgnu upućivanjem na dokument u kome je B. Stefanović naveden kao „predstavnik“ firme GIM. Najpre će to učiniti novinarka Insajdera Irena Stević.

Spremajući se za njeno pitanje, za koji se morala izboriti primedbom da neki od novinara postavlja već drugo pitanje, Vučić se osmehuje, u značenju čuđenja zbog njenog „ako nije problem (da postaviim pitanje)“:

Irena Stević: Ne znam samo šta vam je smešno?

Vučić: Pa šta vas briga šta mi je smešno? Ja se osmehujem i uživam u vašim primedbama. Ništa vam ne dobacujem, spreman da odgovaram, za razliku od svih koji pokušavaju da postavljaju pitanja /Djilasu/ a nikad odgovore ne dobiju…

(odgovara ipak na drugo pitanje novinara, u tom trenutku se već ubacuje treća novinarka)

Vučić: Samo da odgovorim, pošto ja ne bih da mi siđe osmeh sa lica…Izvolite…

27.11 Irena Stević: Hvala najlepše. Zanima nas na kraju, da li je otac ministra policije zaposlen u firmi GIM ili nije. Druga stvar, ministar policije kaže nema nikakve veze sa tim, sad i vi kažete da nije zaposlen, iako ste rekli pre toga da je zaposlen, postoji papir, dokument...

Vučić: Ali, time sam ga ja optužio…

Stević: Mogu sad ja da završim?

Vučić: Da, da, samo napred…

Stević: Postoji dokument...

Vučić: Samo se vi ne osmehujete nešto vam teže ide…ajde…

Stević: Nema razloga…

Vučić: Izvolte, izvolte…

Stević: Postoji dokument koji pokazuje da otac minitsra policije jeste bio u Krušiku kao predstavnik firme GIM. Jel zaposlen, nije zaposlen, kako onda kao predstavnik firme GIM da se zatekne u Krušiku?

Vučić: Moj odgovor na ovo je: Ljudi, dal se svi prave da ne razumeju šta pričam…

i zatim ponavlja da je on zabunom optužio B. Stefanovića da je zaposlen prepričavajući kako se sve navodno dogodilo, usput obraćajući se Ireni Stević sa „računam, ne možete da slažete da on tamo nije zaposlen“, „Ne znam ni sam šta sam rekao, otkud ja znam jel zaposlen ili nije.“ Zaključuje: „jedina optužba na račun Stefanovićevog oca je moja, bolje da se držite nje“ KAO DA Irena Stević nije upravo pomenula da postoji i DOKUMENT koji potvrđuje vezu Stefanovića i GIM.

Kada Irena Stević pokuša da mu skrene pažnju da ne odgovara ništa o sadržaju dokumenta, on najpre kaže:

„Nemojte da me prekidate, strpite se sve ću da vam odgovorim..“

a na njen ponovljeni pokušaj i tvrdnju da nije dobila odgovor, on kaže:

„Vi ste ga dobili, ali vam se nije dopalo…“

Na sva kasnija podsećanja da nije odgovorio počinje da broji koliko puta ga je novinaraka Insajdera prekinula („ovo je 6. put da me prekidate, ja imam beskrajno strpljenje“) i ponavlja da je „on najteže optužio“ B. Stefanovića, ali se ispostavilo da je kriv samo jer se „družio sa nekim“ i „išao na sajam“. Izbrojao je da je Irena pokušala da dobije odgovor – tj, da ga „prekine“ – 13 puta (kasnije 16), ali odgovor o dokumentu nije dao.

Posle još nekoliko pro-vladinih (eufemizam) pitanja, data je prilika Miodragu Sovilju u 39.26 minutu KZN da i on postavi pitanje i on je odmah krenuo sa dokumentom o kome je reč. Pošto je Vučić „13 puta“ propustio da odgovori na pitanje o tom dokumentu, odnosno, o potvrđenoj povezanosti B. Stefanovića i GIM-a, pružio mu je telefon da se uveri da u dokumentu na ekranu piše da je B. Stefanović bio u Krušiku kao predstavnik firme GIM.

Sovilj (pokazujući telefon): Da li ste videli ovaj dokument iz fabrike GIM?

Vučić: Ja ne vidim ništa, ne mogu da vidim, imam naočare…

Sovilj: Pa, pogledajte ga izbliza..

Vučić: Imam naočare, pročitajte mi molim vas…

Sovilj: To je dokument iz fabrike GIM koji pokazuje da je otac ministra Stefanovića 2017. bio u toj fabrici da pregleda oružje kao jedan od predstavnika te kompanije, dakle nije bio na sajmu…

Vučić: A, bio je. Bio je kao šta, šta piše, ovde se ne vidi ništa, pročitajte mi…

/iako je Sovilj već rekao da je bio „kao jedan od predstavnika“, Vučić se ponaša kao da to već nije rečeno, nego da tek treba da se pročita iz dokumenta/

Sovilj: Piše da je jedan od članova delegacije…

Vučić: Pročitajte mi...pustite te trikove, pročitajte mi šta…

Sovilj: Zaista niste videli taj dokument…

Vučić: Ne, nisam videopročitajte mi…Ja vas molim pročitajte mi, jel vidite kako sam ja trpeljiv i strpljiv…

Sovilj: Molimo vas da nam odobrite ulazak radi pregleda robe za sledeća lica, izmešu ostalog Stefanović Branka…

Vučić: Ne, ne, pročitajte mi dokument, molim vas pročitajte mi dokument da čujemo…Pažljivo mi pročitajte dokument

Sovilj: Ceo dokument?

Vučić: Da, pročitajte mi dokument…

Sovilj: Poslovni partneri i predstavnici firme Rinald Al Džazira Rijad su sledeći…i u prilogu vam dostavljamo…

Vučić: Kakav sad Rijad?

Sovilj: …Dobro, da li je Branko Stefanović 2017. bio u Krušiku i kom svojstvu?

Vučić: Otkud ja znam.

Sovilj: Niste videli ovaj dokument…

Vučić: Šta sam mu ja tata i mama pa da znam da li je bio? A šta ako je bio? Šta to dokazuje ako je bio, ne razumem?

(neko): Bio je kao predstavnik firme GIM…

/opet kao da nije rečeno/

Vučić: Pročitajte mi…pročitali ste mi nešto Rijad, nešto mi tu tajite, pročitajte mi ceo taj dokument, ajde da čuju ljudi…

Sovilj: Gospodine Vučiću, nemojte molim vas…(pruža ponovo telefon na uvid)

Vučić: Ne mogu ja da vidim imam naočare, ne vidi se ništa …/gleda/ stižu vam poruke, nekom vam…piše šta da me pitate.

Sovilj: A to možete da pročitate…

Vučić: Pa to je većim slovima gore, a ovo je malim. Pa pročitajte mi, ja verujem vama, pročitajte mi sve…

Sovilj: Gospodine Vučiću, hajde stvarno da se ne zavitlavamo

Vučić: Ja se ne zavitlavam, ja sam ozbiljan…pročitajte mi

Sovilj: Ovo je dokument da je on bio…

Vučić: Da je on bio u fabirici…Znači, zabranjeno je da bude u fabrici?

Sovilj: Apsolutno nije, samo u kom svojstvu?

Vučić: Otkud ja znam u kom svojstvu, šta je tu kriminal?

Sovilj: Ne vidite tu sukob interesa?

Vučić: E, sukob interesa, e, pogledajte, dragi prijatelji…pogledajte narode šta se svaki put dogodi…Uvek vam pričaju o velikom kriminalu i uvek kad ih isterate na čistac da nemaju ništa…

Najmanje 15 puta Vučić kaže „pročitajte mi“ (u stvari 21 put) iako je Sovilj na samom početku, posle prvog „pročitajte mi“ već naveo glavnu informaciju iz dokumenta „predstavnik firme GIM“ (praktično je i sam poziv da se ceo tekst pročita, ponovljen 20 puta, zatrpavanje bitnih delova protokolarnim i nebitnim delovima dokumenta)

Na kraju inserta Vučić prelazi na to da Sovilj „nema ništa“ o kriminalu, iako on uopšte nije govorio o kriminalu. Zadatak novinara i nije da dokazuju kriminal (to je za tužilaštvo), nego da pitaju i ukazuju na razne aspekte nekog događaja. Vučić je gore uspeo da ponovo odbije činjenicu iz dokumenta koja protivreči njegovom monologu u prvom delu KZN gde je tvrdio da B. Stefanović nije nikako povezan sa GIM-om, i da tu tezu zameni za tvrdnju o kriminalu. U navaljivanju da se pročita ceo tekst – svi njegovi nebitni detalji – ostalo je opet nekomentarisano da je B. S. povezan sa GIM, a Vučić se do kraja nije suočio sa tom činjenicom.

Ako u 40. minutu konferencije Vučić kaže da on nije ni mama ni tata B. Stefanoviću i da ne zna što je ovaj radio u Krušiku, kako onda može biti siguran da tu „nema ničega“? Kako su „oni“ sve vreme lagali, ako je dokazano da je kao predstavnik te firme u jednom trenutku, B. Stefanović ipak povezan sa njom?

I da li je ta jednostavna činjenica, dovoljno zatrpana, pa sigurno sa barem 50, različitih ne-istina sa ove konferencije, koje su tu samo da na kratko skrenu pažnju na sebe, kao da bi se o njima moglo raspravljati:

„ja sam, za razliku od vas, uvek govorio istinu“,

„ovo je najlepši park u ovom delu Evrope“,

„Djilas i Šolak nikad ne odgovaraju na pitanja, nikome“,

„Marinika Tepić je promenila 6 ili 7 stranaka“,

„vama to neće biti jasno, jel ne želite da vam bude jasno“,

„ja sam bio sličan vama u tim godinama /nepristojan, prekidao/, ali ja sam govorio istinu, to je mala razlika“,

„kad im ne odgovara, ničeg se ne sete“,

„ili su kreteni ili su lažovi, treće ne postoji“

i za kraj:

„ja znam da vas istina koju ja sipam, brzinom munje, uvek porazi“

No, ovo je stvarno delimično tačno: sa ovim zatrpavanjem ne-istinama nije se uopšte lako izboriti jer ih ima puno.

Ponekad i 4 u jednoj rečenici.

Podosta u jednoj minuti.

ps.

dokument o kome je reč:

Comments are closed.

Adsense

Po datumima

новембар 2019.
П У С Ч П С Н
« окт   дец »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
%d bloggers like this: