Propagandna tehnika: IZMIŠLJENI UZROCI

Foto: Vladimir Tatarević

Šta je uzrok neke stvari nije baš očigledno koliko, bar ponekad, sama stvar. U ljudskim stvarima, bilo privatnim, bilo društvenim, ponekad je prilično teško doći do uzroka, pogotovo ako oni uključuju mentalnu sferu. To znači da sa određivanjem uzroka neke društvene pojave treba biti krajnje oprezan, a najbolje je čitavo polje uzročnosti ostaviti prirodnim naukama.

Drugačije je u propagandi. Propaganda će uvek znati ko/šta je uzrok nečega, posebno ako ta veza može da posluži sataniziaciji ili diskvalifikovanju političkih protivnika. U izokrenutoj logici propagande, činjenice se mogu neutralisati ako se diskvalifikuju oni koji ih iznose, a pitanja se mogu odbaciti ako ih iznosi neko sa „zadnjim“ namerama i ciljevima.

Ovih decembarskih dana, ova tehnika je postala zanimljiva jer se vlast suočavala sa gomilom činjenica nepovoljnim za vlast (slučajevi Krušik, Jovanjica, Megatrend itd) pa je bio potreban znatan propagadni napor da se ove činjenice odbiju.

Pojavljivanje trećeg dokumenta u nizu koji dokazuje da je Branko Stefanović ipak povezan sa firmom GIM (ovaj put je u delegaciji Ministarstva un. poslova bio u poseti italijanskom proizvođaču oružja BERETA, kao savetnik GIM-a) zateklo je Vučića u Tirani. A novinar N1 Petar Gajić iskoristio je priliku da ga pita o tome.

U odgovoru, Vučić obilato koristi tehnike diskvalifikacije onoga ko postavlja pitanje: 1) naziva ga nepristojnim (jer odgovara na Vučićeva kontra-pitanja), 2) ocenuje da se novinar ponaša kao na pijaci, 3) iščuđava se što je došao u Tiranu da ga nešto pita i 4) izjavljuje da ga novinar „maltretira“ pitanjima itd. Ipak, glavni argument koji Vučić u ovoj prilici izvlači, koji navodno „uništava sve neistine“ novinara N1, jeste da on zna šta je uzrok koji je doveo do novinarskih pitanja o Krušiku:

„Hajka protiv tih ljudi se vodi zato što su uhapsili narko-dilera, iščupali bitangu iz automobila, zlikovca, kriminalca, s tim /što je bilo kod njega/ je mogao da otruje 2-3 škole beogradske, cele, tri škole beogradske cele…E zato što mu je uništio biznis, a to je negde oko 320.000 evra kad oni, kako to stručno govore, „zamešaju“ i tako dalje, ne znam kako i šta rade…znate, nisam cigaretu zapalio, a ne da se družim sa tim narko-zlikovcima...Pošto je taj narko-zlikovac posle toga bio i posećivan od strane lidera DOS-a u zatvoru – da se vidi da su bliski – i pitanje je Čije su to pare? to tužilaštvo, naravno, njihov je posao da vide čiji su ti novci. E, pošto su ti novci izgubljeni, pošto je narko-zlikovac uhapšen – e, onda je potrebno voditi ovakvu hajku i kampanju i protiv Gorana Papića i protiv g. /Nebojše/ Stefanovića.

E sad, da analiziramo šta ste vi meni postavili kao pitanje…pošto smo razjasnili prethodno pitanje šta je UZROK svih tih napada i svih vaših pitanja…“

Ovde Vučić, praktično na školski način, izvodi tehniku prethodne diskvalifikacije onoga koji pita preko dužeg uvoda koji sadrži SATANIZACIJU novinara preko njegove navodne povezanosti /“vi samo prenosite ono što oni govore“/ sa satanizovanim Đilasom, čiji se novac čak možda obrće u poslovima sa drogom.

Dakle, kako Vučić ovde tvrdi, sva pitanja o Krušiku imaju svoj uzrok u hapšenju brata devojke Dragana Đilasa koje se dogodilo pre 3 godine. Ta pitanja nisu tu zbog interesovanja javnosti za podatke koje je izneo Aleksandar Obradović, za protivrčene izjave Vučića i Stefanovića, za ulogu oca ministra, Branka Stefanovića, itd. Ne, sva ta pitanja imaju svoj uzrok – ne u toj realnosti koju treba razjasniti – već je uzrok postavljanja pitanja izgubljen novac zbog hapšenja pre 3 godine.

Naravno da je ovakva uzročna veza krajnje proizvoljna, a uz to i uvredljiva za novinare N1, jer pretpostavlja da oni ne mogu da prepoznaju da li je neko pitanje značajno za javnost ili je samo deo nečije kampanje blaćenja. Vučić, inače, novinare N1 već duže vreme tretira kao deo kampanje opozicije u stalnim formulacijama u kojima zamenicu „vi“ koristi za zbirne optužbe protiv novinara N1 (i, po potrebi, još nekih redakcija) i opozicije: „došli ste u Tiranu da me maltretirate“. Iako za svaki slučaj, nakon tirada u kojima novinare i opoziciju tretira kao grupu sa istim ciljevima, dodaje „ne govorim o vama, nego o liderima opozicije“ sve formulacije su takve da se odnose na novinare i opoziciju kao celinu. U odgovoru Nebojše Stefanovića na slično pitanje to je još više izraženo: „Ne mogu da odgovaram na pitanja narko-dilera iz zatvora„, na šta novinaraka N1 odgovara „Ne, JA vas pitam…“ Ali, uzalud, u svetu propagande sva nezgodna pitanja ne postavljaju novinari zbog opravdanog interesa javnosti, već narko-dileri, a novinari se tretiraju kao prenosioci pitanja narko-dilera. Narko-dilera uhapšenog pre 3 godine koji nikakve poznate veze sa Krušikom nema.

Tu se pokazuje koliko je svet propagande fleksibilan i osnovi u potpunosti izmišljen: NIJEDNA od ovih pretpostavljenih uzročnih veza nikada neće biti etablirana kao činjenica. Takve „činjenice“ o uzrocima događaja postoje isključivo u izmišljenom svetu propagande. Zamislite da novinar N1 Petar Gajić tuži Vučića zbog toga što je insinuirao da su njegovi motivi za postavljanje pitanja o Krušiku povezani sa izgubljenim novcem narko-dilera. Bilo bi zanimljivo slušati konverzaciju između sudije, advokata i Vučića i kako bi uopšte izgledala Vučićeva argumentacija da je Gajić imao te motive kada je postavljao pitanje. Vučićeva odbrana mogla bi se temeljiti na tome da on u stvari nije tvrdio da je Gajić imao neke motive, već da je hteo reći da je Gajić samo objektivno bio deo kampanje koja je pokrenuta zbog izgubljenog novca narko-dilera, ali ne i subjektivno, svesno: pa zar nije rekao i „vi znate koliko ja vas lično cenim“. Ali, ovde bi zamišljeni tužilac Petar Gajić mogao da kaže da je Vučić izgovorio dosta formulacija koje jasno ukazuju da su novinari N1, pa i on sam, svesni deo takve kampanje, recimo:

„posle poslednjih afera koje ste pokušali da proizvedete i na vašoj televiziji i koji su pokušali da proizvedu Đilas i njegovi satrapi, SNS je, posebno ja, na istorijskom maksimumu“

„ja nemam problem da vas saslušam, ali vi imate problem sa mojim odgovorom. Hoćete da vam kažem zašto? Zato što pogađa direktno u sredu, zato što rastura sve vaše argumente, zato što uništava vaše neistine. zato što pobeđuje vaše laži. E samo zato. Imate li nešto da mi kažete oko slučaja Đilas?'“

„vidim sa koliko strasti i ubeđenosti o tome govorite

Iako stvara konfuziju sa „pohvalama“ koje ubacuje između gomile optužbi za „nepristojnost“, „laž“ i učešće u hajci čija je svrha da se uništi Krušik, sasvim je jasno da Vučić ovde na više načina napada motive samog novinara N1, između ostalog tvrdeći da je uzrok (svesni ili nesvesni) njegovih pitanja davni događaj iz crne hronike.

Propaganda je puna ovakvih izmišljenih uzročnih veza. Možete zamisliti paukovu mrežu veza koje su po glavnim linijama propagande ispredaju svakoga dana ponovo, a da nemaju nikakvog pravog opravdanja u realnosti.

Evo nekih primera:

Dragan Đilas direktno vodi dnevnu novinu Danas:

„To je medijska kampanja koju je organizovao Dragan Đilas, za Danas apsolutno direktno, pošto on direktno vodi ovu novinu, direktno odlučuje šta će biti u njoj“

Broj turista u Beogradu povećan je jer se ljudima dopada baš taj projekat:

„Ovo nije pitanje mog ili vašeg utiska, već objektivnog pristupa. Slobodno pogledajte brojeve: da li više turista dolazi danas ili ih je dolazilo pre 5-6, 7 ili 10 godina. I kada vidite da ih je danas više nego dvostruko više nego pre 6 i 7 godina, onda vam je jasno šta se ljudima dopada.“ (AV, Beograd na vodi, 15.11.2019.

Siniša Mali je zaslužan za to što se Srbija zadužuje po manjoj kamatnoj stopi u odnosu na period neposredno posle 2008. godine (u stvari, radi se o svetskim kamatnim stopama koje se menjaju potpuno nezavisno od Siniše Malog):

„Druge zemlje iz regiona ne mogu da se mere sa Srbijom – rekao je predsednik napominjući da je ranije bilo zaduživanja po kamatnoj stopi od 7,5 %, a da su današnji rezultati Siniše Malog za ponos.“

Za kraj, formulacija iz jednog prethodnog događaja (Batajnica, 07.12.2019). Opet je u pitanju novinar N1 – Nenad Nešić- kome se obraća Vučić, i opet se najpre obraća njemu lično kao da je deo celine sa opozicijom za koju važi i ovo:

„Vi sami slažete i izmišljate a onda uživate u svojim lažima, volite da slušate svoje glas dok lažete i izmišljate.“

Onda se Vučić ograđuje od ove tvrdnje, ali tako da novinare N1 optužuje da možda nisu oni koji „lažu i izmišljaju, a onda uživaju u svojim lažima“, već samo „prenose laži“:

„Govorim o našim političkim protivnicima, vi ste samo oni koji prenose njihove laži koje oni izgovaraju“.

Što je, naravno, ponovo uvredjlivo pošto je jasno da je suprotno novinarskom kodeksu prenositi bilo čije laži ili učestvovati u kampanji čiji je cilj prenošenje laži, a koja je pokrenuta zbog hapšenja narko-dilera.

(nastaviće se)

ps.

„Ja ću kao Katon Drugi…da svaki svoj govor počinjem sa Smatram da lažove /ST3/ iz SzS treba raskrinkati i one koji su ih medijski podržavali (N1) /OČ2/ i pokazati narodu /SZ1/ kakve su neistine izgovarali /OČ2/“ –

AV, put Smederevska palanka – V. Plana, 26.12.2019. /“neistina“ se tiče Jovanjice./

PRIMER DETALJNE ANALIZE PROPAGANDE: Ovako bi izgledala detaljna analiza gore citiranog pasosa, koristeći oznake i skraćenice iz Liste propagandnih tehnika:

„Hajka /OČ12/ protiv tih ljudi se vodi zato što /UZ3/ su uhapsili narko-dilera /ZL14/, iščupali bitangu /ZL15/ iz automobila, zlikovca/ ZL2/ , kriminalca/ZL13/, s tim /što je bilo kod njega/ je mogao da otruje /ZL14/ 2-3 škole beogradske, cele, tri škole beogradske cele /PN/…E zato što /UZ3/ mu je uništio biznis, a to je negde oko 320.000 evra /SP3/ kad oni, kako to stručno govore, „zamešaju“ /SP3/ i tako dalje, ne znam /OČ11/ kako i šta rade…znate, nisam cigaretu zapalio /SP3/, a ne da se družim sa tim narko-zlikovcima../ZL14/OČ1/. Pošto je taj narko-zlikovac /ZL14/ posle toga bio i posećivan od strane lidera DOS-a u zatvoru – da se vidi da su bliski /OČ1/. – i pitanje je Čije su to pare? /OČ1/ to tužilaštvo, naravno, njihov je posao da vide čiji su ti novci. E, pošto su /UZ3/ ti novci izgubljeni, pošto je /UZ3/ narko-zlikovac /ZL14/ST10/PN/ uhapšen – e, onda je potrebno voditi ovakvu hajku /OČ12/ i kampanju /OČ12/ i protiv Gorana Papića i protiv g. /Nebojše/ Stefanovića.

E sad, da analiziramo šta ste vi meni postavili kao pitanje…pošto smo razjasnili prethodno pitanje šta je UZROK /UZ3/ svih tih napada // i svih vaših pitanja…“

okvirne tehnike:

/PREKRIVANJE/

/IZOKRETANJE LOGIKE/

/ODBACIVANJE ČINJENICA/SVI ZNAJU/

/SATANIZACIJA/

/STIGMATIZACIJA – PONAVLJANJE ETIKETA/

/IZMIŠLJANJE UZROKA/

6 okvirnih tehnika, 27 mikro tehnika, ukupno 33

Comments are closed.

Adsense

Po datumima

децембар 2019.
П У С Ч П С Н
« нов   јан »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
%d bloggers like this: