Rubrika | Premalo za tekst

Feralovac

„To je taj famozni neoliberalizam, koji je autentična maternica sadašnje krize, ali svejedno slovi kao biblija današnjeg kapitalističkog svijeta, na kojoj pobožno drže ručice i naši HDZ i SDP.“

(bivši feralovac Marinko Čulić „govori o sebi“ preko upotrebe pojma „neoliberalizam“)

Comments are closed.