Rubrika | Preporuke

Ima nešto i u javnom sektoru

korupcija

 

Kada se pogleda mapa korupcije u Evropi, primetno je da uspešne države imaju manje korupcije.

Korupcija je u stvari indikator koliko je  javni sektor u nekoj državi stvarno javni, odnosno, koliko služi javnom interesu, a ne privatnom.

I, za čudo, ni privatnim interesima u tim državama ništa ne fali.

Još ovakvih mapa nalazi se ovde.

Comments are closed.