Rubrika | Moment of Zen

Otkriven razlog za izbore

„Dakle, šta je ta tema od državnog značaja, navedite jedan državni problem koji bi se bolje rešavao u slučaju da SNS bude sa još većim kapacitetom u vladi?

– U onim oblastima u kojima SNS nema uticaj, a tu ma uticaj SPS, recimo ministarstvo unutrašnjih poslova…

Ali, vi tvrdite da i tu imate odlične rezultate.

– Pa imamo, ali jedan deo veoma uticajnih ćlanova naše stranke smatra da i tu može bolje, može više“ – Igor Mirović, Upitnik, 14.01.2014.

Comments are closed.